Informace o zpracování osobních údajů

V naší společnosti ROMEX s.r.o. si velmi vážíme vzájemné spolupráce, a proto si klademe za cíl chránit Vaše soukromí. Chceme, abyste si byli jisti, že s Vašimi údaji zacházíme v souladu s platnými předpisy Evropské unie České republiky.

Správce osobních údajů:

ROMEX s.r.o.
Se sídlem:Blanenská 52/9, 621 00 Brno
Provozovna:Mírová 2, 679 01 Adamov
IČ:44012462
Vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2883
Zastoupena:Ing. Vladimírem Tichomirovem, CSc.

Zpracovávané údaje:

Jméno a mailová adresa, které vyplníte do kontaktního formuláře na našich webových stránkách www.romex.cz. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení Vašeho dotazu či připomínky uvedených v kontaktním formuláři. Tento souhlas je platný po dobu max. 90 dní nebo do odvolání souhlasu. Po uplynutí této doby jsou veškeré údaje vymazány. V případě realizace spolupráce mohou být po dobu 90 dní také využity v rámci marketingové činnosti společnosti.

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (GDPR) a žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou orgánů činných v trestním řízení a jiných orgánů státu, které prokáží zákonné oprávnění k jejich vyžádání. Správce chrání údaje před přístupem nepovolaných osob, jakož i náležitou ochranou softwaru a hardwaru. Postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

© 2022 ROMEX s.r.o. | Administrace

Tato stránka používá malé soubory ukládané ve vašem prohlížeči (tzv. cookies) pro zajištění všech funkcí a měření návštěvnosti.

Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat nebo cookies smazat.

Rozumím